Make your own free website on Tripod.com

Apa itu AJAK MEMBER?

Satu program bagi peserta yang menyertai skim ini dapat menjana kewangan disamping menguasai ilmu. Mereka yang layak dan berdaftar bolehlah mencari (ajak) kawan(member) menyertai kursus-kursus yang disediakan dan juga bersama menyertai program ini.

Bagaimana cara penyertaan?

Mereka yang melanggan modul kami secara automatis berhak mendaftar keahlian. Setiap pendaftaran mereka mestilah memberi butiran seperti berikut:

1. Nama, Alamat, Telefon, email, tarikh lahir.

2. Nama Bank dan Bank account no.

3.Nama samaran ringkas (cth: Azman45)

4.Katalaluan

5.Memilih Paras nombor Mentor .

Kami akan memberi anda number Akaun dan Paras nombor.

Apa itu Paras nombor?

Paras nombor adalah satu nombor yang unik supaya komputer dapat mengatahui kedudukan anda dalam piramid system kami.

cth:  1:1:12:456:1:6

Apakah kami perlu membayar apa apa?

Tidak perlu langsung! Tiada yuran tahunan dan tiada lain lain pembayaran melainkan anda perlu membeli modul-modul yang kami sediakan. Pada setip modul ada nilai tertentu yang dinamakan 'POINT VALUE' atau 'PV'. Nilai setiap satu PV bernilai satu sen sahaja.

cth:  KP001  Kursus Program dalam C++  RM50  ->  PV = 500 point.

Bagaimana kami mendapat manafaat dari PV tersebut?

Anda tidak perlu menanti sehingga berbulan atau bertahun untuk mendapat faedah dari program kami jika anda ingin menukar nilai PV tersebut anda boleh melakukan bila bila masa sahaja. Tetapi setiap kali anda menuntut pembayaran, pembayaran akan ditolak charge bank dan belanja postage. Mereka yang layak mengeluarkan faedah tersebut adalah mereka yang sudah mencukupi kota PV dalam Paras nombor mereka. Mereka hanya layak mengambil apa saja point dari paras empat kebawah.

cth.:

Paras nombor anda -> 1:1:2

Paras nombor  bawah anda 1:1:2:1, 1:1:2:2

Paras nombor Kedua bawah anda 1:1:2:1:1, 1:2:1:2, 1:1:2:2.1

Paras nombor Ketiga bawah anda 1:1:2:1:1,1:1:2:1:2, 1:2:1:2:1,1:2:1:2:1,1:1:2:1:1:1,1:1:2:2:1:2

Paras nombor Keempat bawah anda 1:1:2:1:1:1,1:1:2:1:2:1, 1:2:1:2:1:1,1:2:1:2:1:1,1:1:2:1:1:1:1,1:1:2:2:1:2:1

setiap point yang di miliki oleh Paras nombor keempat bawah anda layak milik anda

cth. seperti diatas setiap paras yang keempat memeliki 500 point maka 500 X 6 = 3000 point

setiap satu point bersamaan 1 sen maka nilai ringgit anda adalah - RM 30.

Contoh diatas adalah yang ringkas, cuba anda bayang kan jika anda mempunyai lebih dari 1000 ahli yang keempat di bawah anda

500 point X 1000 = 500000 = RM 5000!

Syarat-syarat shah paras nombor. -

1. Anda semestinya melengkapkan nilai point Paras nombor anda sebanyak 500 point sahaja.

2. Anda boleh memiliki seberapa Paras nombor yang anda suka dan menyangkutkan paras nombor anda pada 'upline' anda di mana sahaja.

3. Setiap paras nombor anda adalah di bawah satu account nombor

4. Anda hanya boleh mencipta paras nombor baru apabila kesemua paras nombor anda sudah cukup nilai quotanya(500 point)

5. Setiap Paras nombor tidak boleh melebihi 5 ahli yang mengakut padanya.

cth.:

anda -> 1:23:1

bawah anda 1:23:1:1, 1:23:1:2,1:23:1:3,1:23:1:3,1:23:1:4,1:23:1:5 -> 1:23:1:6 <- ini tidak sah member ini sepatutnya dibawa kebawah -> 1:23:1:1:1

Bagaimana mengatahui nilai point yang telah kami dapat?

Ada 2 kaedah yang akan kami lakukan

1. Menghantar surat penyata pada setiap bulan jika nilai point telah mencecah lebih dari RM 100 ( RM 2 di tolak untuk belanja pengurusan)

2. Anda Boleh memeriksa akaun anda melalui internet.

* Kami sedang berusaha memindahkan Portal ini ke portal yang lebih terurus. Ini tertakluk atas sokongan yang anda berikan kepada kami. Untuk 'online' kami sedang dalam perangkaan - Harap bersabar....